Помогнете ни да създадем най-голямата библиотека от хартиени книги в света!

Решихме да излезем отвъд границите на онлайн библиотеката и се заехме с нов проект - със създаване на глобална библиотека, която да осигури лесен достъп до книги за читатели по целия свят. За целта отваряме пунктове за събиране на литература по целия свят.

Книгите, които сте прочели, не трябва да събират прах на рафта ви - вместо това те могат да намерят втори живот в ръцете на нови читатели! Така ще запазим литературното наследство и ще споделяме натрупаните знания и идеи, съдържащи се в книгите, с много хора.

Налични 212 LITERA Points в 55 държави
*не всички държави са показани на картата. Изберете държава от списъка