Искусство манипуляции. Как читать мысли других людей и...

Искусство манипуляции. Как читать мысли других людей и незаметно управлять ими

Фексеус Хенрик
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
Език:
russian
Файл:
FB2 , 1.79 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
russian0
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини