4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности

  • Main
  • 4 правила эффективного лидера в...

4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности

Ингланд Брек, Кови Стивен, Уитман Боб
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
Език:
russian
Файл:
FB2 , 528 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
russian0
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини