კრიტიკული და კრეატიული აზროვნება

კრიტიკული და კრეატიული აზროვნება

თარგმნა. ს. გორგოძე. თ. ჯანაშია
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
Година:
2012
Език:
georgian
ISBN 10:
9941046964
ISBN 13:
9789941046964
Файл:
PDF, 2.39 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian, 2012
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини