დედამიწიდან მთვარემდე - From the Earth to the Moon

დედამიწიდან მთვარემდე - From the Earth to the Moon

ჟიულ ვერნი
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
„დედამიწიდან მთვარემდე“ ცნობილი ფრანგი მწერლის, ჟიულ ვერნის სამეცნიერო-ფანტასტიკური რომანია. მართალია, დღევანდელი გადმოსახედიდან საკმაოდ პრიმიტიულად მოჩანს ავტორის წარმოდგენები კოსმოსის ათვისების სფეროში, მაგრამ თუ მხედველობაში მივიღებთ ნაწარმოების დაწერის თარიღს (1865), ავტორის ბევრი წინასწარმეტყველური მიხვედრა განსაცვიფრებლადაც კი მოგვეჩვენება.
Категории:
Година:
2011
Език:
georgian
Страници:
231
Файл:
PDF, 1.97 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian, 2011
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини