ალი და ნინო -Ali and Nino

ალი და ნინო -Ali and Nino

ყურბან საიდი
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
„ალი და ნინო“ საოცრად რომანტიული და შთამბეჭდავი რომანია. მასში მოთხრობილია აზერბაიჯანელი არისტოკრატული ჩამომავლობის ჭაბუკის ალი შირვანშირისა და ქართველი თავადის ასულის ნინო ყიფიანის სიყვარულის ისტორია, რომელიც პირველი მსოფლიო ომისა და რევოლუციის ფონზე ვითარდება.
Категории:
Година:
2010
Език:
georgian
Страници:
270
ISBN:
9992859322
Файл:
PDF, 4.17 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian, 2010
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини