Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig

Arat R.R.
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1947. - 656 s.Ord. Prof. Dr.Reşit Rahmeti Arat'ın en büyük çalışmalarından biri, Kutadgu Bilig gibi Türk edebiyatı açısından önemli birçok eseri günümüz Türkçesine çevirmiş olmasıdır. Günümüzde kullanılmakta ve satılmakta olan en kapsamlı Kutadgu Bilig çalışması, hâlen onun imzasını taşımaktadır.
Категории:
Език:
georgian
Файл:
PDF, 82.85 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian0
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини