История грузинского языка / ფუტკარაძე ტ. ქართული ენის...

  • Main
  • Languages
  • История грузинского языка / ფუტკარაძე...

История грузинского языка / ფუტკარაძე ტ. ქართული ენის ისტორია

Путкарадзе Т. (ред.)
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
Kutaisi: Akaki Tsereteli State University, 2006. — 281 p. (in Georgian)Sarchevi:
Tsinasitkhvaoba.
Qartvelta enobrivi samkharo.
Qartuli damtserloba da samtsignobro enis ganvitarebis gza.
Qartuli samtsignobro enis teoriuli kursis dziritadi sakitxebi.
Qartuli enis leqsika da sitkhvatsarmoeba.
Qartuli enis normirebis sakitxebi.
Pirta sadziebeli.
Категории:
Език:
georgian
Файл:
PDF, 1.60 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian0
Четете Онлайн
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини